*

   

  *  

  Rózsafűzér file:   hu1/rozsafuzer-v0.5.php  

v0.5